Benvingudes a la web de gestió d’inscripcions de la comunalitat!

Cal que us doneu d’alta amb les vostres dades personals, i podreu realitzar les inscripcions de les formacions.

Formació i activitats

Disposem d’una oferta regular de formació en economia solidària i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’ESS per primera vegada, els col·lectius que estan engegant un projecte, i cooperatives que volen consolidar la seva activitat incorporant nous coneixements especialitzats.

Veure oferta formativa

Accedir

Si ja en formeu part, entreu al vostre perfil per a poder gestionar inscripcions i projectes.

Has perdut la contrasenya?

Registrar-se

Si encara no en formeu part, registreu-vos!

Ha de ser una adreça vàlida.

  • La teva contrasenya no pot ser tan similar a alguna de la teva informació personal
  • La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters.
  • La teva contrasenya no pot ser la típica contrasenya comuna.
  • La teva contrasenya no potser únicament numèrica.

Introduïu la mateixa contrasenya d'abans, com a verificació.

Informació addicional de protecció de dades Tractament: Gestió de les subvencions - Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals Identitat: Associació Sant Feliu Film Office - Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions subvencionades d’acord amb l’ORDRE EMT/244/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a les comunalitats urbanes, per al foment de l'economia social i del cooperativisme. Durant quant de temps conservarem les vostres dades: Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides, que inclou la justificació i verificació del compliment de les obligacions en qualitat de beneficiaris d’una subvenció per part de l’òrgan concedent i els seus òrgans de control. - Per quina raó utilitzem les vostres dades personals A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment. D’acord amb l'ORDRE EMT/244/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a les comunalitats urbanes, és obligació de l’entitat beneficiària de la subvenció, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions. - A quins destinataris comunicarem les vostres dades Les vostres dades seran comunicades a l’òrgan que va concedir la subvenció, en concret a la Direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa que podrà fer les següents verificacions: Comprovació de la vostra identitat Verificació, en cas que la vostra participació en l’activitat subvencionada comporti una inserció laboral, de les dades de vida laboral a la seguretat social. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. - Com podeu exercir els drets Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a: santfeliufilmoffice@gmail.com. - Quines vies de reclamació hi ha: Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica. (https://seu.apd.cat ).

Sóc coneixedor/a del caràcter de subvenció pública amb la qual es finança l’actuació en la qual vull participar, mitjançant el cofinançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i l’Ajuntament de Barcelona.

Consulta el text complet de l'avís legal i de protecció de dades.